Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Episode 38 November 19, 2021 00:58:05
Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Nov 19 2021 | 00:58:05

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 7

March 26, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως

Listen

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Listen

Episode 46

January 27, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

Listen