Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

Episode 29 May 28, 2021 00:58:49
Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

May 28 2021 | 00:58:49

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 65

June 30, 2022 00:59:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Listen

Episode 51

February 25, 2022 00:57:22
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Listen

Episode 36

November 10, 2021 00:57:51
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας

Listen