Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Episode 65 June 30, 2022 00:59:07
Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Jun 30 2022 | 00:59:07

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 57

April 15, 2022 00:58:01
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

Listen

Episode 22

April 02, 2021 00:58:30
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής

Listen

Episode 13

March 29, 2021 00:58:12
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Πώς προσπαθούν οι δαίμονες να αιχμαλωτίσουν την ψυχή του ανθρώπου

Listen