Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Episode 65 June 30, 2022 00:59:07
Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Jun 30 2022 | 00:59:07

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 53

March 11, 2022 00:56:53
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων

Listen

Episode 17

March 29, 2021 00:58:23
Episode Cover

Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Listen

Episode 45

January 14, 2022 00:58:04
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Η καθαρότητα της ψυχής ως βασικός παράγοντας για την πνευματική γνώση

Listen