Συνομιλία με τον Αββά Δανιήλ

Episode 16 March 29, 2021 00:58:29
Συνομιλία με τον Αββά Δανιήλ
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Συνομιλία με τον Αββά Δανιήλ
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

...

Listen

Episode 45

January 14, 2022 00:58:04
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Η καθαρότητα της ψυχής ως βασικός παράγοντας για την πνευματική γνώση

...

Listen

Episode 29

May 28, 2021 00:58:49
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

...

Listen