Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

Episode 59 May 06, 2022 00:56:48
Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 23

April 09, 2021 00:58:04
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

...

Listen

Episode 35

October 29, 2021 00:58:22
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Πώς θεμελιώνεται μια φιλική σχέση

...

Listen

Episode 26

May 07, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αγάπη, η οδός προς την τελειότητα

...

Listen