Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

Episode 52 March 04, 2022 00:57:31
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 57

April 15, 2022 00:58:01
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

...

Listen

Episode 17

March 29, 2021 00:58:23
Episode Cover

Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

...

Listen

Episode 9

March 29, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

...

Listen