Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Episode 55 April 01, 2022 00:57:37
Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 11

March 29, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

...

Listen

Episode 37

November 12, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Οι τέλειοι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν υποσχέσεις - Είναι αμαρτία η αθέτηση των υποσχέσεων;

...

Listen

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

...

Listen