Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

Episode 47 January 28, 2022 00:57:23
Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 23

April 09, 2021 00:58:04
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

...

Listen

Episode 40

December 03, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

...

Listen

Episode 63

June 10, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

...

Listen