Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Episode 62 June 03, 2022 00:57:11
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 21

March 29, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής

...

Listen

Episode 46

January 27, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

...

Listen

Episode 31

June 11, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

...

Listen