Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

Episode 61 May 27, 2022 00:57:23
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

...

Listen

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

...

Listen

Episode 57

April 15, 2022 00:58:01
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

...

Listen