Αρχές και εξουσίες αγγέλων και δαιμόνων

Episode 15 March 29, 2021 00:58:21
Αρχές και εξουσίες αγγέλων και δαιμόνων
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αρχές και εξουσίες αγγέλων και δαιμόνων
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 55

April 01, 2022 00:57:37
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

...

Listen

Episode 14

March 29, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

...

Listen

Episode 20

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής

...

Listen