Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

Episode 14 March 29, 2021 00:58:26
Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

Mar 29 2021 | 00:58:26

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 33

June 25, 2021 00:57:50
Episode Cover

Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο

Listen

Episode 11

March 29, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Listen

Episode 18

March 29, 2021 00:58:57
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Λόγος περί των οκτώ παθών

Listen