Αγάπη, η οδός προς την τελειότητα

Episode 26 May 07, 2021 00:58:19
Αγάπη, η οδός προς την τελειότητα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αγάπη, η οδός προς την τελειότητα
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 4

March 24, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

...

Listen

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

...

Listen

Episode 38

November 19, 2021 00:58:05
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

...

Listen