Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα

Episode 25 April 23, 2021 00:58:25
Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα

Apr 23 2021 | 00:58:25

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 52

March 04, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

Listen

Episode 53

March 11, 2022 00:56:53
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων

Listen

Episode 45

January 14, 2022 00:58:04
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Η καθαρότητα της ψυχής ως βασικός παράγοντας για την πνευματική γνώση

Listen