Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

Episode 28 May 21, 2021 00:58:48
Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

...

Listen

Episode 5

March 24, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

...

Listen

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

...

Listen