Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Episode 12 March 29, 2021 00:57:57
Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

...

Listen

Episode 8

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση

...

Listen

Episode 59

May 06, 2022 00:56:48
Episode Cover

Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

...

Listen