Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Episode 19 March 29, 2021 00:58:37
Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 5

March 24, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

...

Listen

Episode 31

June 11, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

...

Listen

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

...

Listen