Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως

Episode 7 March 26, 2021 00:58:07
Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

...

Listen

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

...

Listen

Episode 48

February 04, 2022 00:56:57
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του

...

Listen