Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

Episode 9 March 29, 2021 00:58:07
Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

...

Listen

Episode 050

February 18, 2022 00:58:07
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Α΄)

...

Listen

Episode 61

May 27, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

...

Listen