Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Episode 3 March 24, 2021 00:58:50
Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Mar 24 2021 | 00:58:50

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 45

January 14, 2022 00:58:04
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Η καθαρότητα της ψυχής ως βασικός παράγοντας για την πνευματική γνώση

Listen

Episode 24

April 16, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η αδιάλειπτη προσευχή «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες»

Listen

Episode 27

May 14, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας

Listen