Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

Episode 4 March 24, 2021 00:58:20
Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 55

April 01, 2022 00:57:37
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

...

Listen

Episode 61

May 27, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

...

Listen

Episode 53

March 11, 2022 00:56:53
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων

...

Listen