Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

Episode 23 April 09, 2021 00:58:04
Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 12

March 29, 2021 00:57:57
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

...

Listen

Episode 050

February 18, 2022 00:58:07
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Α΄)

...

Listen

Episode 19

March 29, 2021 00:58:37
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

...

Listen