Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

Episode 42 December 27, 2021 00:57:46
Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

Dec 27 2021 | 00:57:46

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 51

February 25, 2022 00:57:22
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Listen

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Listen

Episode 63

June 10, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Listen