Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα

Episode 25 April 23, 2021 00:58:25
Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 52

March 04, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

...

Listen

Episode 1

March 24, 2021 00:58:54
Episode Cover

Βιογραφικά στοιχεία του Αββά Κασσιανού

...

Listen

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

...

Listen