Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

Episode 57 April 15, 2022 00:58:01
Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 20

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής

...

Listen

Episode 28

May 21, 2021 00:58:48
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

...

Listen

Episode 33

June 25, 2021 00:57:50
Episode Cover

Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο

...

Listen