Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

Episode 46 January 27, 2022 00:57:31
Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 2

March 24, 2021 00:58:40
Episode Cover

Αββά Παφνούτιου: Τα τρία είδη της κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής

...

Listen

Episode 38

November 19, 2021 00:58:05
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

...

Listen

Episode 59

May 06, 2022 00:56:48
Episode Cover

Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

...

Listen