Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

Episode 44 January 07, 2022 00:57:44
Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 23

April 09, 2021 00:58:04
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

...

Listen

Episode 19

March 29, 2021 00:58:37
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

...

Listen

Episode 57

April 15, 2022 00:58:01
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

...

Listen