Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του

Episode 48 February 04, 2022 00:56:57
Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 25

April 23, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα

...

Listen

Episode 58

April 29, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Αβραάμ: Περί ερημιτών

...

Listen

Episode 12

March 29, 2021 00:57:57
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

...

Listen