Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους

Episode 49 February 11, 2022 00:57:13
Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 53

March 11, 2022 00:56:53
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων

...

Listen

Episode 8

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση

...

Listen

Episode 54

March 18, 2022 00:58:19
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ερμηνεία του χωρίου της Προς Ρωμαίους Επιστολής του Απ. Παύλου «δεν κάνω το καλό που θέλω» (Ρωμ.7,19)

...

Listen