Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Episode 63 June 10, 2022 00:57:44
Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

...

Listen

Episode 18

March 29, 2021 00:58:57
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Λόγος περί των οκτώ παθών

...

Listen

Episode 47

January 28, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

...

Listen