Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας

Episode 27 May 14, 2021 00:58:19
Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

...

Listen

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

...

Listen

Episode 60

May 20, 2022 00:56:44
Episode Cover

Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

...

Listen