Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Episode 3 March 24, 2021 00:58:50
Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 31

June 11, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

...

Listen

Episode 47

January 28, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

...

Listen

Episode 22

April 02, 2021 00:58:30
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής

...

Listen