Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας

Episode 36 November 10, 2021 00:57:51
Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 42

December 27, 2021 00:57:46
Episode Cover

Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

...

Listen

Episode 050

February 18, 2022 00:58:07
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Α΄)

...

Listen

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

...

Listen