Αββά Θεοδώρου: Η ευημερία, η δυστυχία και οι πειρασμοί ως μέσα πνευματικής προόδου

Episode 34 July 02, 2021 00:57:46
Αββά Θεοδώρου: Η ευημερία, η δυστυχία και οι πειρασμοί ως μέσα πνευματικής προόδου
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Θεοδώρου: Η ευημερία, η δυστυχία και οι πειρασμοί ως μέσα πνευματικής προόδου
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 17

March 29, 2021 00:58:23
Episode Cover

Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

...

Listen

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

...

Listen

Episode 61

May 27, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

...

Listen