Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Episode 17 March 29, 2021 00:58:23
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 24

April 16, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η αδιάλειπτη προσευχή «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες»

...

Listen

Episode 28

May 21, 2021 00:58:48
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

...

Listen

Episode 20

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής

...

Listen