Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Episode 11 March 29, 2021 00:58:25
Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 65

June 30, 2022 00:59:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

...

Listen

Episode 5

March 24, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

...

Listen

Episode 55

April 01, 2022 00:57:37
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

...

Listen