Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Episode 51 February 25, 2022 00:57:22
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

...

Listen

Episode 38

November 19, 2021 00:58:05
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

...

Listen

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

...

Listen