Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

Episode 31 June 11, 2021 00:58:01
Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

...

Listen

Episode 40

December 03, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

...

Listen

Episode 35

October 29, 2021 00:58:22
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Πώς θεμελιώνεται μια φιλική σχέση

...

Listen